BPT 2020 – MegaStack Final Chip Counts Day 1

Posted by PG News on 2020-01-13 at 6:53 PM

BPT 2020 – MegaStack Final Chip Counts Day 1

Table Seat Player Chip Count
26 7 Devang Yadav 907,000
27 7 Sanchit Pande 762,000
26 4 Arjun Pasricha 595,000
26 2 Vishal Bajaj 567,000
27 3 Vivek Rughani 503,000
27 1 Kavish Kukreja 368,000
27 6 Haider Madraswala 351,000
26 1 Harsh Bubna 255,000
27 5 Sahil Mahboobani 245,000
27 4 Jairam Parab 240,000
26 3 Apoorva Goel 225,000
26 8 Raghav Bansal 194,000
26 5 Yuvraj Chaudhury 155,000
26 6 Vivek Singh 151,000
27 2 Bhanu Prakash 108,000

Leave a Reply

PG News

Top Online Poker Rooms

Top
PokerGuru